Μέλη – Member Club

Το Club είναι ανοικτό σε οποιανδήποτε πολίτη ,κάτοικο η κοινωνικές ομάδες όλου του κόσμου ανεξαρτήτου ηλικίας ,εθνικότητας φύλου ,χρώματος ,πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων ,μορφωτικού η οικονομικού επιπέδου. Μέλη θεωρούνται όσοι επιθυμούν την εγγραφή τους στο Club και Φίλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε όλες τις εκδηλώσεις χωρις απαραίτητα και την εγγραφή τους στο Club η μόνη διαφορά είναι ότι οι φίλοι δεν έχουν δικαίωμα στα προνόμια του club στα όπως δώρα ,κληρώσεις ,εκπτώσεις ,προσφορές. Οι ενημερώσεις όλων των προνομίων θα γίνετε στα Mέλη και σε όσους Φίλους το επιθυμούν.

Συπληρώστε την παρακάτω φόρμα